پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

یک سخنران جوان بیگناه، توسط گیتا به اشتباه به عنوان یک منحرف شناخته شده و مورد آزار و تحقیر واقع می‌شود. اما به مرور مشخص میشود که این دو نسبت فامیلی با هم دارند و ماجراها به نحو دیگری رقم میخورد...

ادامه مطلب / دانلود